fietsenbank

Fietsenbank

Het bestuur van Stichting New Mobility Foundation ondersteunt het project Fietsenbank. Het bestuur van de New Mobility Foundation heeft tot deze toekenning besloten omdat met de ontwikkeling van de Fietsenbank een oplossing wordt geboden voor het probleem van mobiliteitsarmoede in Rotterdam-Zuid. Hierdoor zijn verschillende kwetsbare doelgroepen in Rotterdam-Zuid in staat hun mobilteit te vergroten, hun isolement te verkleinen en worden kansen om deel te nemen aan onderwijs, arbeidsmarkt en ontspanning vergroot.

Aanleiding
De eerste Fietsenbank van Nederland komt in Rotterdam en is vanaf het eerste kwartaal van 2019 actief. De Fietsenbank is een initiatief van gemeente Rotterdam, Stichting Pluspunt en De Verkeersonderneming en wordt ondersteund door New Mobility Foundation, Job Dura Fonds, ANWB, Sezer, Drift, Praktijk College Charlois, Deltacycling en Horizon.

Wat is de Fietsenbank?
Bij de Fietsenbank kunnen mensen die doorverwezen worden (door bijvoorbeeld de Voedselbank) een fiets krijgen. Onder andere de ANWB zorgt voor de donatie van de fietsen. Mensen kunnen hier een fiets krijgen onder de voorwaarde dat ze iets terugdoen voor de Fietsenbank. Op deze locatie worden namelijk ook fietsreparaties uitgevoerd (door Stichting Pluspunt) en er worden fietslessen gegeven (door Sezer).

Dit is de eerste locatie die geopend wordt. Het doel is om op nog twee andere locaties Fietsenbanken te plaatsen.

SDopWeg-profile

SD Op Weg

Het bestuur van de New Mobility Foundation besloot SD Op Weg te steunen omdat dit project de mobiliteit en daarmee de zelfredzaamheid en gezondheid van kwetsbare groepen op Schouwen-Duiveland bevordert. De innovatieve en duurzame werkwijze waarop deze doelstellingen gerealiseerd wordt speelt daarbij een belangrijke rol.

Met de bijdrage van New Mobility Foundation gaat SD Op Weg verder met de koppeling van de pilot projecten binnen SD Op Weg aan passende IT technologie, voor de realisatie van een platform rondom mobiliteit en sociale participatie op Schouwen-Duiveland.

Want er zijn mooie pilots opgestart, die op zichzelf al staan en veelal succesvol draaien. En die ook zeker veel kennis opleveren en kansrijk zijn om verder op te schalen. Voor die verdere verbinding en het bereiken van een bredere doelgroep, met name de kwetsbare groepen in de kleine kernen op Schouwen-Duiveland, zet SD Op Weg zich de komende periode graag in.

Het Mobiliteitsplatform SD Op Weg helpt projecten rondom mobiliteit op Schouwen-Duiveland (verder) op weg en zoekt daarbij naar verbindingen, gemeenschappelijke oplossingen en nieuwe kansen, om al werkend te komen tot een ‘eilandelijk mobiliteitsnetwerk’.

Mobiliteit in al zijn vormen betekent dat inwoners én gasten op Schouwen-Duiveland gemakkelijk van A naar B kunnen, dat inwoners zo lang mogelijk prettig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Door mobiliteit blijven voorzieningen bereikbaar en blijven kernen leefbaar. Zo wordt iedereen gestimuleerd in vitaliteit en zelfredzaamheid.

Pilot projecten die momenteel lopen binnen SD Op Weg en die bijdragen aan de mobiliteit, vitaliteit en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen:

  • Stichting Schoolbus Zonnemaire: duurzaam en betaalbaar naar school met de schoolbus voor basisschoolleerlingen uit Zonnemaire en Kerkwerve.
  • Elektrische Auto(‘s) Duinen van Haamstede: ouderenvervoer over het hele eiland.
  • Deelauto’s Woningcorporatie Zeeuwland: meer mobiliteit met minder auto’s in Brouwershaven, Renesse en Zierikzee. Met name bedoeld voor de inwoners van deze kernen die zelf geen toegang tot mobiliteit hebben.
  • Toekomst Mobiliteitsknooppunt Schouwen-West: vernieuwing en verandering van het traditionele natransport.
  • Onderzoek naar ‘Bereikbaarheid’ van onderwijs onder scholieren op Schouwen-Duiveland.
  • En vele andere partijen zijn aangesloten bij SD Op Weg om nieuwe pilot projecten op te starten of bestaande pilots verder uit te breiden.

————————

Partners

Het Mobiliteitsplatform SD Op Weg is een krachtenbundeling van Energiecoöperatie Energie Werkt Schouwen-Duiveland (EWSD), Gemeente Schouwen-Duiveland, Zeeuwland, Rode Kruis afdeling Schouwen-Duiveland, Stichting Schoolbus Zonnemaire, De Zuidhoek, Provincie Zeeland, Bereikbaar Zeeland, Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland en Seniorenforum Schouwen-Duiveland.

header-1600x644

Fietsen Alle Jaren

Iedereen heeft recht op wind door zijn haar. Op herinneringen die opkomen als je langs bekende plekken fietst, of gewoon een mijmerende gedachte wanneer je door de natuur gaat. Die herinneringen en gedachten horen bij ons en zijn uniek. Verhalen die als je ouder wordt met jou zullen verdwijnen. Fietsen Alle Jaren combineert die verhalen met de vreugde van een stukje fietsen.

De vrijwilligers van Fietsen Alle Jaren nemen per keer twee kwetsbare of niet meer mobiele mensen mee voor een fietstocht in een riksja. Een warmhartige maar eenvoudige handeling die iedereen kan doen. Tijdens de fietstocht luisteren we naar hun verhalen en geven hen de tijd en zorg die ze ook aan ons gaven. Met Alle Jaren bedoelen we dat het leven niet ophoudt bij een bepaalde leeftijd, en omarmen we wat elke generatie te bieden heeft door middel van iets eenvoudigs als fietsen.

Fietsen Alle Jaren is een initiatief van de Fietsersbond. De Fietsersbond werkt eraan om het aantal deelnemende gemeenten in de loop van 2017 sterk te vergroten. Op dit moment rijden er riksja’s in 10 gemeenten en in twee daarvan (Groningen en Nijmegen) gaat het zelfs al om 2 riksja’s. Ook in Leeuwarden verwacht men op korte termijn een tweede riksja te kunnen aanschaffen. De riksja’s importeren we nu nog uit Denemarken, maar dit voorjaar gaat naar verwachting het eerste Nederlandse bedrijf deze in productie nemen, mogelijk gevolgd door andere producenten.

De ambitie van Fietsen Alle Jaren is dat over een jaar in 50 Nederlandse gemeenten sprake is van een Fietsen Alle Jaren initiatief, beschikkend over een of meer riksja’s en uiteraard voldoende vrijwilligers om deze te besturen. The New Mobility Foundation levert hier een bijdrage aan in de vorm van financiële middelen en exposure van het initiatief.