Iedereen onderweg: Vernieuwingsagenda voor het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. De vernieuwingsagenda dient om het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer toegankelijker te maken. Doelgroepenvoer is vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen.

Bekijk hier het rapport “iedereen onderweg”.

 

 

Lijst van vragen over de Vernieuwingsagenda “Iedereen onderweg” (Kamerstuk 24170-191)

Ondertekenaars
Eerste ondertekenaar
W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mede ondertekenaar
H.W. Krijger, adjunct-griffier

Download de vragenlijst hier