Binnen het Rotterdam Mobility Lab werken startups aan innovatieve oplossingen voor een goed bereikbare en schone stad voor iedereen. Dat doet Rotterdam Mobility Lab door de stad en haar omliggende gemeenten beschikbaar te stellen als levend laboratorium. Hierin krijgen 10 start-ups de mogelijkheid hun nieuwe product of dienst te testen in een pilot met een realistische context, bijvoorbeeld op een echte weg met echte (verkeers)deelnemers. Hiervoor worden gebieden ter beschikking gesteld en worden relevante testers geworven. Op deze manier worden vanaf het begin eindgebruikers betrokken door ze concepten en prototypes te laten gebruiken, en kunnen start-ups hun concept zowel qua marktpotentie als technologie bewijzen. Het Rotterdam Mobility Lab is een initiatief van Beter Benutten, Ministerie Infrastructuur & Milieu, Port of Rotterdam, Metropool Rotterdam Den Haag en Gemeente Rotterdam.