Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil, samen met regionale overheden, MaaS-pilots ontwikkelen. Daartoe bereidt het een Europese aanbesteding voor. Ter voorbereiding hierop, organiseert het een marktconsultatie voor geïnteresseerden.

In de regionale MaaS-pilotprojecten is de insteek om zoveel mogelijk vervoerswijzen aan te bieden en van deur tot deur te reizen via één betaling. In elke pilot werkt het ministerie samen met een regionale overheid, die om zijn beurt weer zorgt voor samenwerking met experts op dit gebied. De bedoeling is dat de pilots wel landelijk opschaalbaar zijn.

Zie hier de presentatie voor de regio Twente

Zie hier de presentatie voor de regio Drenthe/Groningen