De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Er zijn vijf belangrijke redenen voor deze samenwerking:

  • Gezamenlijke aanpak van bereikbaarheidsvraagstukken.
  • Het versterken en optimaliseren van het (gebruik) van de infrastructuur in en om Rotterdam en het reduceren van de filedruk door een doelgerichte vraagbeïnvloeding.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken: oplossingen die de samenwerkingspartijen afzonderlijk niet kunnen ontwikkelen en uitvoeren.
  • Samenwerking: publiek-publiek, publiek-privaat, privaat-privaat en publiek-privaat-people. Nieuwe oplossingen landen bij voorkeur in de markt (privaat) of bij een wegbeheerder (publiek).
  • Bijdragen aan een duurzame gedragsverandering.

De Verkeersonderneming en de New Mobility Foundation wisselen kennis uit op het project Mobiliteitsgeluk: Geluk is belangrijk. Hoewel geluk voor iedereen verschillend is, wil iedereen gelukkig zijn. Wereldwijd is er veel onderzoek gedaan naar wat groepen mensen gelukkig maakt. Daaruit weten we dat mobiliteit van invloed is op het geluk. Het doel van De Verkeersonderneming in de regio Rotterdam is het bevorderen van mobiliteit. Wanneer mensen in staat zijn te reizen en gemakkelijk van A naar B kunnen komen, kunnen zij zich verbinden met vrienden, hun sociale netwerk, werk, zorg, onderwijs, sport, recreatie en is er persoonlijke groei. De Verkeersonderneming heeft een vragenlijst opgesteld om te achterhalen hoe mensen uit eenzelfde buurt de mobiliteit beoordelen en of op basis van die uitkomsten verbeteringen aangebracht kunnen worden in die wijk. Voorafgaand aan de vragenlijst wordt gevraagd om je naam en e-mailadres om je zo op de hoogte te houden van (nieuwe) reisalternatieven en mobiliteitstips in de regio. Vragen over de mobiliteitsgeluk Index? Mail dan naar: mobiliteitsgelukindex@verkeersonderneming.nl