Nature without barriers (in Dutch: Natuur zonder drempels)

Accessible nature for everyone! Everybody likes to enjoy nature now and then. This is also true for people with disabilities. For example people who are blind or have limited endurance, elderly people, mentally challenged people and users of wheelchairs and mobility scooters. For these groups it is important that nature sites are accessible. For they…

De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Er zijn vijf belangrijke redenen voor deze samenwerking: Gezamenlijke aanpak van bereikbaarheidsvraagstukken. Het versterken en optimaliseren van het (gebruik) van de infrastructuur in en om Rotterdam en het reduceren van de filedruk door…

Dynniq

Dynniq ontwikkelt en implementeert innovatieve systemen, die oplossingen bieden om de doorstroming en efficiency van het wegen- en energienetwerk te verbeteren. Veiligheid en duurzaamheid vormen daarbij de belangrijkste vertrekpunten. Dynniq werkt samen met de Rijksoverheid, gemeentes en provincies, wegbeheerders en netwerkbeheerders aan een duurzame en veilige samenleving. Zo verbetert Dynniq bijvoorbeeld de doorstroming van trucks in de binnenstad…