Privacy statement

De New Mobility Foundation verwerkt persoonsgegevens en wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de New Mobility Foundation.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u kunnen worden herleid, spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt de New Mobility Foundation persoonsgegevens?

De New Mobility Foundation verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Personen en organisaties die interesse tonen in het werk van de New Mobility Foundation
  • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Programma Manager van de New Mobility Foundation is eindverantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met en de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn alle betrokkenen bij de New Mobility Foundation zich zeer bewust van het feit dat zij allemaal zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens dienen om te gaan.

Waarvoor verwerkt de New Mobility Foundation persoonsgegevens?

De New Mobility Foundation is een fonds dat zich richt op de bestrijding van mobiliteitsarmoede. Om projectondersteuning te realiseren hebben wij persoonsgegevens nodig.

Als u zich bijvoorbeeld wilt aanmelden of uitgenodigd wil worden voor een event, hebben we persoonsgegevens nodig. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan en dat we alleen die gegevens van u vragen die we nodig hebben om  ons werk als de New Mobility Foundation goed en zorgvuldig te kunnen doen.

Als u eenmaal een relatie van New Mobility Foundation of als u een relatie van ons bent geweest of wil worden, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam, emailadres en telefoonnummer bijvoorbeeld om contact te onderhouden en als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wanneer we activiteiten organiseren voor ons netwerk dan kunnen we daarvan een verslag maken, om zo ons netwerk te informeren over deze activiteiten. Hierbij kunnen we gebruik maken van beeldmateriaal van deze activiteiten. We maken dit verslag om daarnaast onze werkzaamheden en doelstellingen onder de aandacht te brengen van alle fondsen, bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties waarmee wij samenwerken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken, bijvoorbeeld ter ondersteuning van onze administratieve processen. Als er geen noodzaak is om bij deze praktische zaken herleidbare persoonsgegevens te gebruiken, zullen we dat op geanonimiseerde wijze doen.

Verwerkt de New Mobility Foundation ook bijzondere persoonsgegevens?

Nee, de New Mobility Foundation verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij hebben in het kader van onze doelstelling deze gegevens niet nodig.

Hoe gaat de New Mobility Foundation met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en veilig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is.

Verwerkt de New Mobility Foundation ook bijzondere persoonsgegevens?

Nee, de New Mobility Foundation verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij hebben in het kader van onze doelstelling deze gegevens niet nodig.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de New Mobility Foundation

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen als dat andere doel duidelijk verbonden is met de doelstelling van de New Mobility Foundation.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Maatschappelijke Alliantie gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In het bijzonder is hier de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.

Wijzigingen privacy beleid

De New Mobility Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en haar privacy statement.

Wij zorgen ervoor dat het meest actuele statement terug is te vinden op onze website. Het privacy beleid is voor iedereen in te zien. Neem daarvoor contact met ons op. Onderaan deze verklaring staat hoe u dat kan doen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over mijn persoonsgegevens en het privacy beleid van de New Mobility Foundation?

Als u vragen heeft over de persoonsgegevens die we van u verwerken (inzagerecht), of u wilt na inzage dat we bepaalde persoonsgegevens van u aanpassen of zelfs verwijderen (recht op vergetelheid) neem dan contact op via de mail: info@newmobilityfoundation.org of bel ons op 070-406 1306 en geef aan dat u een vraag heeft over uw persoonsgegevens of het privacy beleid.

De New Mobility Foundation streeft ernaar steeds zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, uw vragen over uw persoonsgegevens of ons privacy beleid te beantwoorden.

Privacy statement New Mobility Foundation  •  versie 1  •  9 augustus 2018