Criteria

De New Mobility Foundation identificeert en faciliteert Nederlandse en internationale projecten die mobiliteitsarmoede tackelen. Projectondersteuning bestaat uit financiële middelen, kennis en/of inzet van het uitgebreide netwerk van fondsen, bedrijven en overheden. Projecten die in aanmerking willen komen voor projectondersteuning dienen te voldoen aan de volgende criteria:

De focus ligt op fysieke mobiliteit van A naar B.

De focus ligt op tenminste een van de volgende doelgroepen: ouderen, gehandicapten, lagere inkomens en vluchtelingen.

De doelstellingen van het project hebben een directe of indirecte connectie met ten minste een van de volgende SDG’s:
3.6 Tegen 2020 moet het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd gehalveerd zijn.

11.2 In 2030 moet toegang worden voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van vrouwen en mensen in kwetsbare situaties zoals gehandicapten, kinderen en ouderen.

Lees hier meer over de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Het gebruik van technologie is een belangrijk onderdeel van het project of initiatief.

Het project is innovatief in de zin dat het vernieuwend en grensverleggend is.

De resultaten van het project of initiatief kunnen worden gemeten en gepresenteerd.

Het project of initiatief kan op grotere schaal en op andere plekken worden overgenomen. Met andere woorden: het project heeft de potentie om een groot publiek te bereiken, naast dichtbevolkte gebieden ook in dunbevolkte gebieden.

Het project of initiatief biedt duurzame, toekomstbestendige oplossingen.

Het bestuur of team achter het project of initiatief is ervaren, kundig en beschikt over een relevant netwerk.