Mobiliteitsalliantie wordt breed gesteund

Mobiliteitsalliantie wordt breed gesteund Uitdagingen en kansen stonden centraal tijdens het eerste Nationaal Mobiliteitsdebat op 9 maart. Uiteraard stond de eerste editie van dit debat in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Welke oplossingen biedt de politiek voor de huidige en toekomstige mobiliteitsuitdagingen? En welke raakvlakken zien de politici om samen te…